SafeDon™ Hygiene System

SafeDon™ Hygiene System dispenserer én og én hanske med mansjetten først fra bunnen av boksen. Den unike dispenseringsmetoden eliminerer berøringen av hansker, boks og holder med kontaminerte hender. De hygieniske fordelene med SafeDon™ Hygiene System er helt klare i forhold til de tradisjonelle hanskeboksene.

  • SafeDon Hygiene System dispenserer kun én og én hanske av gangen mansjett først

  • Eliminerer all berøring rundt åpningen av boksen og alle ubrukte hansker inne i boksen

  • Eliminerer all berøring av hanskens mest kritiske overflater – tommel, fingre og håndflate

  • Eliminerer at uønskede hansker faller ut av boksen, og risikoen for at disse blir puttet tilbake

  • Eliminerer direkte kontaminering fra ytre omgivelser (pasientens nærmiljø), fordi hansken dispenserer fra undersiden av boksen

  • Eliminerer uttak av ønskede hansker og reduser derfor svinn

  • Dispensering av kun én og én hanske av gangen mansjett først, gjør SafeDon Hygiene System usedvanlig enkelt og brukervennlig

SafeDon-Presentation